❌ متاسفانه به علت مشکلات‌فنی، صوت جلسه ۱۴  درس «رجال کاربردی» در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ در دسترس نمی باشد.