ثقلین
Previous Frame Next Frame
سلسله جلسات «راهنمای درس خارج فقه»
حجت الاسلام وحیدی؛ مرکز تخصصی عالم آل محمّد(علیهم السلام)
حجت الاسلام وحیدی؛ مرکز تخصصی عالم آل محمّد(علیهم السلام)
اخلاق در قرآن ۱۶۰
آیت الله صدیقی؛ 29 / مرداد / 1401
آیت الله صدیقی؛ 29 / مرداد / 1401
تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاهُم
حجت الاسلام بلند قامت؛ 29 مرداد 1401
حجت الاسلام بلند قامت؛ 29 مرداد 1401