ثقلین
Previous Frame Next Frame
اخلاق در قرآن ۲۰۳
آیت الله صدیقی؛ ۲۵ / فروردین / ۱۴۰۳
آیت الله صدیقی؛ ۲۵ / فروردین / ۱۴۰۳
گفتگوی علمی «بررسی میزان و نحوه تأثیر علم رجال در فرایند استنباط»
مرکز فقهی عالم آل محمد(علیه السلام)؛ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
مرکز فقهی عالم آل محمد(علیه السلام)؛ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
نیم نگاهی به جایگاه علمی و معنوی «شیخ مرتضی انصاری» (رضوان الله تعالی علیه)
حجت الاسلام وحیدی؛ ۱۱ دی ۱۴۰۲
حجت الاسلام وحیدی؛ ۱۱ دی ۱۴۰۲