ثقلین
تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه بیست و پنجم
حجت الاسلام بلند قامت؛ 01 اسفند 1400
حجت الاسلام بلند قامت؛ 01 اسفند 1400
صد کتابی که یک اخلاق پژوه باید بخواند
تهیه و تنظیم: «حجت الاسلام دکتر حامد حسینیان»
تهیه و تنظیم: «حجت الاسلام دکتر حامد حسینیان»
اخلاق در قرآن ۱۵۱
آیت الله صدیقی؛ 30 / بهمن / 1400
آیت الله صدیقی؛ 30 / بهمن / 1400