با توجه به این که خداوند دیده نمی شود، آیه ۱۵ از سوره مطفّفین «کَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ» را چگونه تفسیر می کنید؟

پاسخ اجمالی

استعمال لغت «حجاب» لزوماً به معنای مادّی آن نیست؛ زیرا با توجّه به ادلّه عقلی و نقلی نمی توانیم خداوند را مادّی بدانیم. [۱] از این رو، استعمال واژه «حجاب» در آیه شریفه معنای مادّی ندارد. همان طور که در آیات دیگری نیز واژه حجاب به کار رفته که معنای مادّی آن منظور نیست: «وَ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَیْنَکَ وَ بَینْ‏َ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالاَخِرَهِ حِجَابًا مَّسْتُورًا»؛ [۲] یعنی، «و هنگامى که قرآن مى‏ خوانى، میان تو و آنها که به آخرت ایمان نمى ‏آورند، حجاب ناپیدایى قرار مى‏دهیم‏».

 

در آیه مورد پرسش، مفسّران کلمه «محجوب» را به «محروم» تفسیر کرده اند، [۳] به این بیان: آنان از رحمت، کرامت، احسان و قرب پروردگار محروم می شوند. [۴] پس، مادّیت از آن استفاده نمی شود.

 

در نهایت ترجمه آیه این گونه است: «چنین نیست (که مى‏ پندارند)، آنها در آن روز از (رحمت و کرم) پروردگارشان محجوب و محرومند». [۵]

 

این پرسش جواب تفصیلی ندارد.

 

 منبع:اسلام کوئست


[۱] برای آگاهی بیشتر در این باره ر. ک۱۲۸۶ (سایت: ۱۳۳۰؛ ۲۲۱۷ (سایت: ۲۳۵۹.

[۲] اسراء، ۴۵.

[۳] برای آگاهی بیشتر در این باره ر. ک۶۸۳۸ (سایت: ۶۹۲۸.

[۴] طبرسى، فضل بن حسن، ‏ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏۱۰، ص ۶۸۹، ناصر خسرو ، تهران‏، ۱۳۷۲ ش؛ حسینى همدانى، سید محمد حسین، انوار درخشان، ج ۱۸، ص ۴۴، نشر کتابفروشى لطفی، تهران، چاپ اول، ۱۴۰۴ق؛ مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۲۶، ص ۲۶۳،دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.

[۵] . مطفّفین، ۱۵، ترجمه الهی قمشه ای.