بسم الله الرحمن الرحیم

مرکز فقهی عالم آل محمدعلیهم السلام (حوزه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه – تهران)

مقدمه

خداوند متعال هدف آفرینش انسان را عبودیت خود معرفی فرموده و راه تحقق آن را سرسپردگی نسبت به اوامر و نواهی حق دانسته است. مهمترین جلوه پرستش حق تعالی را نخست می¬توان تشخیص قوانین الهی و در مرحله بعد تطبیق اعمال و رفتار بر این مهم دانست.
با توجه به توسعه روز افزون موضوعات و به تبع آن مسائلی که انسان معتقد به رعایت حق الطاعه در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی، نیازمند فهم و دریافت حکم آن است و از سوی دیگر تشکیل نظام اسلامی و گستره مسائل پیش روی حکومت داری الهی، یکی از الزامات بدیهی حوزه ایجاد بستر مناسب جهت تربیت طلاب آشنا با شیوه¬های صحیح اجتهاد بر مبنای فقه جواهری است؛ شیوه ای که ابتنای آن بر روش قویم و مستحکم فقه اهل بیت علیهم السلام استوار گشته است.
حوزه تهران با توجه به حضور در ام القرای نظام اسلامی، کانون توجه و نیاز گسترده به نظریه¬های متقن و پویای فقهی است و آمادگی و ظرفیت بیشتری برای درک دقیق و همه جانبه¬تری از مسائل علمی دارد و از این رو نیاز به تربیت فضلای برخوردار از صلاحیت های پیش گفته علمی است که می¬تواند در عرصه تولید علم و نظریه پردازی بخشی از این درخواست ها را پاسخ گوید.

حوزه علمیه امام خمینی ره تهران در سال ۱۳۸۲ش توسط عالم ربانی حضرت آیه الله صدیقی دامت برکاته و درپی توصیه های متعدد بزرگان با حداقل امکانات راه اندازی شد و طولی نکشید که با عنایات حضرت حق در شمار حوزه های موفق تهران به شمار آمد و در عرصه¬های مختلف علمی و پژوهشی درخشیدن گرفت.
اینک این حوزه جوان و امیدوار به امدادهای الهی و مستعد بالندگی با توجه به شرایط زمان و مکان و درک رسالت خود در پیشگاه حضرت ولی عصرعج و نظام اسلامی عزم آن دارد قدم هایی برای تحقق این مهم بردارد ویکی از اولویت های برنامه خود را ورود به عرصه تفقه و اجتهاد تشخیص داده است و امید آن دارد بتواند با تفضل و امداد الهی در این مسیر موفق و سربلند گردد.
با توجه به تصمیم شورای عالی تهران مبنی بر مهندسی علمی تخصصی حوزه های استان تهران و تمرکزبخشی مدارس در موضوعات تخصصی مشخص و متناسب با ظرفیت آنها و مأموریت این مدرسه مبارکه جهت اشتغال به تربیت و تأمین مدرسین حوزه تهران از یک طرف و ضرورت تربیت اساتید فاضل و شایسته در رشته فقه و دانش های مرتبط بعنوان ستون فقرات حوزه از طرف دیگر، ضرورت تأسیس مرکزی جهت تعلیم متمرکز و ویژه دانش فقه بعنوان پیش نیاز تأمین اساتید قوی و تأثرگذار می نمایاند.

اهداف

۱ – شناخت استدلالی و عمیق مسائل فقهی و اصولی، و آشنائی با روشهای استنباط فقهی؛
۲ – شناخت منابع، متون و آشنائی با تاریخ و ادوار فقه و اصول و مکاتب مختلف فقهی؛
۳ – شناخت پیش نیازهای ضروری در فرایند استنباط فقهی؛ مانند آیات الاحکام، رجال، درایه،…
۴ – ایجاد توان تتبع و تحقیق در زمینه فقه و اصول؛
۵ – زمینه سازی جهت تأمین استاد مدارس علمیه تهران؛
۶ – تربیت طلاب مستعد جهت شرکت در سطوح بالاتر؛
۷ – اهتمام به تأمین بخشی از نیازهای نرم افزاری نظام اسلامی.

سیاست ها و رؤوس برنامه ها

۱ – اهتمام به تعالی اخلاقی و معنوی طلاب؛
۲ – تقویت تعبد و تعهد دینی و ترویج روحیه مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری؛
۳ – تاکید بر حفظ نشاط و سلامت روحی و جسمی طلبه؛
۴ – تأکید بر ضرورت آشنائی طلاب با متون فقهی و اصولی؛ و توان مند سازی جهت استفاده از تراث علمی؛
۵ – آشنا کردن با مسائل مورد نیاز فقهی، حقوقی روز و نقش فقه در پاسخ گوئی به آن و ایجاد دغدغه علمی، پژوهشی؛
۶ – اهتمام به شکوفا سازی روحیه پژوهش و خود باوری در عرصه های تولید علم؛
۷ – تأکید بر بهره گیری از روش های کارآمد علمی، پژوهشی ضمن حفظ سنت های حوزوی؛
۸ – آشنا سازی طلاب با ابزار بروز علمی، پژوهشی و استفاده از ظرفیتهای نوین و کارآمد آن؛
۹ – شناسائی، حمایت و هدایت علمی طلاب مستعد؛
۱۰ – اهتمام به هماهنگی برنامه های مرکز فقهی با برنامه های جاری آموزش در حوزه ها؛
۱۱ – تأکید بر استفاده حداکثری از تعطیلات حوزوی؛
۱۲ – اهتمام به تقویت روحیه مطالعه و تأمین بخشی از نیازهای علمی طلبه با آن؛
۱۳ – شناخت و ایجاد ارتباط با مؤسسات، منشورات و شخصیت های علمی و روحیه رصد کردن مرزهای دانش.

ویژگی ها و مزایا

۱ – برخورداری از نظام علمی منسجم جهت هدایت علمی با رویکرد جبران خلأهای موجود؛
۲ – بهرمندی از اساتید شایسته و ممتاز جهت تدریس و مشاوره علمی؛
۳ – ارائه مشاوره های علمی روشمند و نظارت بر روند تحصیلی طلاب؛
۴ – ارائه امکانات سخت افزاری علمی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی؛
۵ – اولویت پذیرش در مرکز تربیت مدرس فقه و اصول تهران.

شرایط پذیرش

۱ – برخورداری از استعداد و علاقه تحصیل و پژوهش متمرکز در علم فقه و اصول
۲ – اتمام پایه ششم حوزه یا پایان دوره سفیران هدایت تا ابتدای سال تحصیلی آینده
۳ – داشتن صلاحیت عمومی و اخلاقی
۴ – تعهد به اشتغال تحصیلی تمام وقت
۵ – تعهد مبنی بر رعایت قوانین و مقررات آموزشی و انضباطی
۶ – موفقیت در آزمون جامع مدارس و مراکز فقهی و مصاحبه داخلی

سیاست های آموزشی و پژوهشی

نظام آموزشی این مرکز منطبق با برنامه های آموزشی حوزه و با محوریت کتاب های رائج در سطوح عالیه و با تمرکز و توجه به نکات ذیل می باشد.
۱ – ایجاد مهارت فهم متون علمی فقهی و اصولی متناسب با سطوح آموزشی؛
۲ – فراهم کردن فضای آموزش فعال و مشارکت هم افزاء طلاب در کلاس های درس و مشاوره علمی؛
۳ – افزایش روزهای آموزش و به حداقل رساندن تعطیلات برای استفاده حداکثری از فرصت محدود عمر مفید آموزش جهت وصول به اهداف عالیه؛
۴ – تأکید بر سنت های علمی اصیل حوزوی مانند مباحثه، تقریر و…؛
۵ – توجه ویژه به ایجاد یا تقویت روحیه پژوهش و مهارتهای مرتبط و با پژوهشگری؛
۶ – تأکید بر انجام حداقل یک پژوهش در حد مقاله علمی و پژوهش های خرد در هرسال تحصیلی
۷ – آشنا کردن طلاب با عرصه های جدید و نیازمند تولید در حوزه فقه و دانش های مرتبط

 

برای دریافت فایل معرفی مرکز فقهی به صورت PDF  اینجا کلیک نمایید.