قال علیعلیه السلام : قیّدوا العلم بالکتابه

مقدمه

مهارت نگارش آموخته ها و نتائج پژوهش ها علاوه بر اینکه یکی از ضروری ترین بایسته های عرصه یادگیری، تعمیق و به خاطر سپاری است؛ در تولید، حفظ، ترویج و پیشبرد مرزهای دانش نیز نقش غیر قابل انکاری دارد. چه بسیار اندیشه هایی که با وجود تحقیقات عمیق و نوآوری های فراوان و نتایج ارزشمندی که هم می توانست برای خود صاحب اندیشه و هم برای جامعه معاصر و احیانا آیندگان مفید فائده باشد در اثر عدم نگارش نابود و به فراموشی سپرده شده است. و چقدر نمونه این تأسف در میان بزرگان و گذشته گرانسنگ حوزه پر مصداق است.

فراگیری این مهارت و تبدیل آن به یک سیره مستمره همچو دیگر مهارتها، علاوه بر آشنائی با انواع نگارش ها و اصول و ضوابط آن نیاز به ممارست و مداوت دارد و یکی از بهترین راههای آن نگارش و تنظیم روزانه آموخته هاست که بعنوان تقریر درس از گذشته در حوزه ها مرسوم بوده است.

اهداف

۱ – آموزش و تقویت مهارت نگارش

۲ – ایجاد سیره نویسندگی و روان سازی آن

۳ – ثبت وضبط وتنظیم آموخته‌های کلاسی وتحقیقات شخصی

اصول و ضوابط

۱ – تقریر حداقل یک درس بصورت کامل یا مطالب گزینشی از دروس مختلف بصورتی که مجموعه آن در حد تقریر کامل یک درس باشد از تکالیف لازم برای کلیه طلاب موسسه است.

۲ – تعیین یکی از دو شیوه مذکور بعهده استاد مجری طرح می باشد.

۳ – در صورت انتخاب شیوه اول، کتاب مورد نظر توسط استاد تعیین می شود.

۴ – در صورت انتخاب شیوه دوم (تقریر گزینشی مباحث) استاد طی هفته یا در ابتداء آن بخش های مورد نظر را تعیین و باطلاع طلاب مر رساند.

۵ – برای هر روز درسی حداقل ۱۵ خط در صفحات A4باید تقریر شود.

۶ – لازم است تقریر با توجه به متن کتاب، بیانات استاد، حواشی ارجاع داده شده و تحقیقات شخصی طلاب نگاشته شود.

۷ – در نگارش مطالب رعایت نکات ذیل مطلوب است.

۸ – تنظیم و تحریر بحث بگونه ای که مدعای اصلی و فرعی مشخص، ارتباط میان مطالب تبیین، ادله طرفین با نقض و ابرام بصورت منظم ذکر، مطالب تکراری حذف، مطالب مهم برجسته ودر نهایت نظر مصنف بیان شود.

۹ – در صورتی که به حاشیه ای ارجاع داده شده یا استاد درس نقدی بر بحث داشته باشند یا ایرادی به ذهن دانش پژوه برسد با تعیین ناقد آورده شود.

۱۰ – اگر فهم عبارات نیاز به توضیح خاصی داشته باشد با اشاره به عبارت مد نظر وذکر آدرس، بیان شود.

۱۱ – با توجه به اهداف مورد نظر، لازم است تقریر تماماً توسط خود طلبه و با تحقیقات خود او به انجام ‌رسد و استفاده از شروح و… به صورت رونویسی بمنزله عدم ارائه تقریر می باشد.

۱۲ – زمان تحویل تقریرات هر هفته در اولین جلسه مشاوره هفته بعد بوده و یک بار در ماه مورد بازبینی قرار گرفته و اشکالات آن طی جلسه ای خصوصی مقرر با استاد مشاور مورد مباحثه قرار می گیرد.

تبصره: توصیه می شود

۱ – حسن سلیقه در شکل تقریر ارائه شده، خوش خطّی یا تایپ، ویراستاری و… در تقریر مراعات شود.

۲ – یک سؤال تستی و دو سؤال تشریحی از درس هفته جهت استفاده در بانک سوالات طراحی و ارائه شود.