ثقلین
TasvirShakhes-GoftogoElmi-14021220-Moassese-Thaqalain_IR

گفتگوی علمی «بررسی میزان و نحوه تأثیر علم رجال در فرایند استنباط»

مرکز فقهی عالم آل محمد(علیه السلام)؛ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Gharaati-14021201-Hoze-Thaqalain_IR

اوّلین نشست قرآنی «جایگاه قرآن در علوم حوزوی»

حضرت استاد قرائتی؛ ۱ اسفند ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-14021011-Hoze-Thaqalain_IR

نیم نگاهی به جایگاه علمی و معنوی «شیخ مرتضی انصاری» (رضوان الله تعالی علیه)

حجت الاسلام وحیدی؛ ۱۱ دی ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Ayatollah Ebrahimi-14020816-Bozorgdashte Allame Tabatabaei-Thaqalain_IR

بررسی سیره علمی اخلاقی علامه طباطبایی(ره)

آیت الله ابراهیمیِ؛ ۱۶ آبان ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-KasiriNejad-14020809-NeshasteTakhasosi-TahavolateFelestin-Thaqalain_IR

نشست تخصصی با موضوع «تحولات فلسطین»

استاد کثیری نژاد؛ ۹ آبان ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020626-Eftetahiye Markaz Feghhi Alem-Thaqalain_IR

افتتاحیه مرکز فقهی مؤسسه عالم آل محمد (علیهم السلام)

آیت الله صدیقی؛ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-SalmaneHoseyni-14020526-SahihKhani Motone Arabi-Jalase 04-Thaqalain_IR

کارگاه آموزشی «صحیح خوانی متون عربی» ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام سید سلمان حسینیِ؛ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-SalmaneHoseyni-14020526-SahihKhani Motone Arabi-Jalase 03-Thaqalain_IR

کارگاه آموزشی «صحیح خوانی متون عربی» ـ جلسه سوّم

حجت الاسلام سید سلمان حسینیِ؛ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-SalmaneHoseyni-14020525-SahihKhani Motone Arabi-Jalase 02-Thaqalain_IR

کارگاه آموزشی «صحیح خوانی متون عربی» ـ جلسه دوّم

حجت الاسلام سید سلمان حسینیِ؛ ۲۵ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-SalmaneHoseyni-14020525-SahihKhani Motone Arabi-Jalase 01-Thaqalain_IR

کارگاه آموزشی «صحیح خوانی متون عربی» ـ جلسه اوّل

حجت الاسلام سید سلمان حسینیِ؛ ۲۵ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Alem-14020327-Paziresh Markaz Feghhi1402-Thaqalain_IR

اطلاعیه «پذیرش مرکز فقهی عالم آل محمد علیهم السلام»

تحت اشراف حضرت «آیت الله صدیقی»

حوزه علمیه امام خمینی(ره) ...

TasvirShakhes-Sadighi-14020320-Hoze-Thaqalain_IR

در محضر استاد ۱۹۵

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ ۲۰ / خرداد / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Alem-14020308-Jalase-Hedayat-Tahsili-Ayatollah-AliDoost-Thaqalain_IR

نشست تبیینی «هدایت تحصیلی» با رویکرد جایگاه فقه و اصول در هندسه علوم حوزوی

آیت الله ابوالقاسم علیدوست؛ ۸ خرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Alem-14020307-Jalase Hedayat Tahsili-Ayatollah AliDoost-Thaqalain_IR

نشست تبیینی هدایت تحصیلی با رویکرد جایگاه فقه و اصول در هندسه علوم حوزوی

مؤسسه عالم آل محمد (ع)

حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران ...

صفحه 1 از 2712345...1020...قبلی »