ثقلین
TasvirShakhes-OstadMiri-Maghalat-Thaqalain_IR

نقد دیدگاه غزالی درباره قاعده ی الواحد و نقد آنها

مقاله ای از حجت الاسلام و المسلمین سید محسن میری (حسینی)

این مقاله از دو بخش تشکیل می گردد: بخش اول با تبیین اجمالی مضمون قاعده ی الواحد و سیر تاریخی آن آغاز می شود و ...

TasvirShakhes-OstadMiri-Maghalat-Thaqalain_IR

منابع فرهنگ متعالی از منظر قرآن کریم

مقاله ای از حجت الاسلام و المسلمین سید محسن میری (حسینی)

اصلاح فرهنگ موجود و تلاش برای ایجاد فرهنگ مطلوب لازمه ی هرگونه برنامه ی تحول آفرین برای رشد بشر است و یکی از مهم ترین ...

TasvirShakhes-OstadMiri-Maghalat-Thaqalain_IR

قرآن کریم به مثابه منبع تفسیر

مقاله ای از حجت الاسلام و المسلمین سید محسن میری (حسینی)

قرآن پژوهان از گذشته های دور، به بحث درباره ی منابع تفسیر قرآن کریم توجه کرده اند. قرآن کریم، روایات، تاریخ، عقل و دستاوردهای قطعی ...

TasvirShakhes-OstadMiri-Maghalat-Thaqalain_IR

قاعده ی «الواحد» از منظر قرآن کریم

مقاله ای از حجت الاسلام و المسلمین سید محسن میری (حسینی)

قاعده ی فلسفی «الواحد»، تطبیق آن بر خداوند به عنوان یکی از مصادیق قاعده، نیز بحث از اولین مخلوق صادر از خداوند، از مباحثی است ...

TasvirShakhes-OstadMiri-Maghalat-Thaqalain_IR

ظرفیت های انسان شناسانه و هستی شناسانه ی فطرت با تکیه بر آیات قرآن کریم

مقاله ای از حجت الاسلام و المسلمین سید محسن میری (حسینی)

فطرت یکی از اساسی ترین موضوع هایی است که قرآن کریم در زمینه ی انسان شناسی و به دنبال آن هستی شناسی بدان پرداخته شده ...

TasvirShakhes-OstadMiri-Maghalat-Thaqalain_IR

تأثیر ویژگی های روانی انسان در شکل گیری باور از منظر قرآن کریم با تأکید بر «خودبرتربینی»

مقاله ای از حجت الاسلام و المسلمین سید محسن میری (حسینی)

معرفت و به طور خاص باور و اعتقاد آدمی، یکی از مهمترین ارکان در تعین هویت انسان و شکل گیری فرد و اجتماع است که ...

TasvirShakhes-OstadMiri-Maghalat-Thaqalain_IR

مرور دینی – فلسفی بر کتاب «فرار از فلسفه»

مقاله ای از حجت الاسلام و المسلمین سید محسن میری (حسینی)

اخیرا کتاب فرار از فلسفه تألیف دوست گرامی و دانشمند، جناب بهاءالدین خرمشاهی منتشر گردید. این کتاب در واقع به طور عمده زندگینامه خود نوشت ...

TasvirShakhes-Miri-13960118-Tafsir-ThaqalainSite

توحید در قرآن ۴۰

استاد میری؛ 18 / اردیبهشت / 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-13960211-Tafsir-ThaqalainSite

توحید در قرآن ۳۹

استاد میری؛ 11 / اردیبهشت / 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-13960128-Tafsir-ThaqalainSite

توحید در قرآن ۳۸

استاد میری؛ 28 / فروردین / 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-13960121-Tafsir-ThaqalainSite

توحید در قرآن ۳۷

استاد میری؛ 21 / فروردین / 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-13960114-Tafsir-ThaqalainSite

توحید در قرآن ۳۶

استاد میری؛ 14 / فروردین / 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-13951209-Tafsir-ThaqalainSite

توحید در قرآن ۳۵

استاد میری؛ 09 / اسفند / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-13950916-Tafsir-ThaqalainSite

توحید در قرآن ۳۴

استاد میری؛ 16 / آذر / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 41234