ثقلین
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13930805-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۶

استاد خانی؛ 05 / 08 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13930721-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۵

استاد خانی؛ 21 / 07 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13930714-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۴

استاد خانی؛ 14 / 07 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani03

اعراب القرآن ۳

استاد خانی؛ 24 / 06 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani02

اعراب القرآن ۲

استاد خانی؛ 16 / 06 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani01

اعراب القرآن ۱

استاد خانی؛ 07 / 06 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 2 از 212