خداوند زوجه را محل مودت، آرامش و اطمینان خاطر و رازدار مرد معرفی می کند؛ (و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّه و رحمه انّ فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون). در حالی که در ازدواج موقت، زنان متعه ای هرگز مصداق این آیه قرار نمی گیرند و آرامشی در پشت صیغه وجود ندارد و تنها لذت محدود نیاز جنسی یا دیگر نیازهای مادی برای یک مدت محدود است.

 

پاسخ اجمالی

آرامش به معنی طمأنینه و راحتی فکر در زندگی است. در ازدواج موقت نیز آرامش وجود دارد چون دو نفر برای برطرف کردن نیازهای جنسی و بالاتر از آن، برای دوری از گناه اقدام به ازدواج می نمایند، از این راه به آرامش می رسند یعنی فکر و روح خود را در زندگی به دور از پریشانی ها قرار می دهند تا بدین وسیله به هدفی بالاتر فکر نمایند و در راه صحیح که تقرب الی الله و تحصیل تقوا است قرار گیرند؛ هر چند مدت این آرامش کوتاه است.

 

پاسخ تفصیلی

قرآن در این آیه هدف ازدواج را آرامش، مودت و رحمت قرار داده است.

آرامش به معنی طمأنینه و راحتی فکر در زندگی است و آن حقیقت مطلوبی است که اسلام آن را ستوده است و راه هایی برای رسیدن به آن تعیین کرده است. [۱]

 

مودّت در لغت به معنای محبت و دوست داشتن است. در باره تفاوت مودّت با محبّت گفته شده است: محبّت در موردی بکار می رود که دوستی ناشی از میل طبیعی یا از حکمت و اندیشه باشد؛ امّا مودّت در جایی بکار می رود که دوست داشتن تنها از میل طبیعی و درون انسان ناشی شود . [۲]

رحمت در لغت به معنای تجلّی دوستی و مهربانی است یعنی زمانی که دوستی، در عمل نمود پیدا کند و بر اساس خیر و مصلحت باشد، کلمه رحمت بکار می رود؛ به همین جهت گاه ممکن است رحمت در نوشاندن داروی تلخ به مریض تجلّی یابد. [۳]

در هر صورت از نظر قرآن وجود همسران برای انسان ها مایه آرامش زندگی آنها است و یکی از مواهب بزرگ الهی محسوب می شود. این آرامش و سکونت ممکن است از نظر جسمی، فردی یا اجتماعی باشد. [۴]

 

 

ازدواج دائم و متعه در این جهت مشترکند که هر دو ازدواج هستند و زن و مرد حق تمتع از یکدیگر را دارند؛ و متعه یک ازدواج رسمی است و کسانی که نیاز جنسی دارند و از لحاظ امکانات اقتصادی یا هر جهت دیگر امکان ازدواج دائم و تشکیل خانواده را ندارند می توانند از این راه استفاده نمایند؛ و خودشان را از ارتکاب گناه نجات دهند.

ما معتقدیم که اگر حقیقت و تمام احکام و لوازم و شرایط ازدواج موقت به درستی شناخته شود و هدف و منظور اسلام از وضع چنین قانونی در نظر گرفته شود و التزام و عمل به احکام و لوازم و شرایط آن را در کنار التزام و عمل به سایر دستورات اسلام قرار دهیم، مسلماً ازدواج موقت بهترین راه برای حفظ جامعه و افراد، از مضرات ناگواری هایی است که دامنگیر افراد می شود و منظور و مقصود شارع مقدس نیز همین است. [۵]

اسلام به عنوان کامل ترین دین، ازدواج موقت را به جهت مشکلاتی که ممکن است برخی افراد در انجام ازدواج دائم داشته باشند، تشریع و تجویز نموده است که می تواند به صورت یک مسکّن موقت، مورد استفاده قرار گیرد.[۶]

نتیجه این که در ازدواج موقت نیز آرامش وجود دارد چون دو نفر برای برطرف کردن نیازهای جنسی و بالاتر از آن، برای دوری از گناه اقدام به ازدواج می نمایند، از این راه به آرامش می رسند یعنی فکر و روح خود را در زندگی به دور از پریشانی ها قرار می دهند تا بدین وسیله به هدفی بالاتر فکر نمایند و در راه صحیح که تقرب الی الله و تحصیل تقوا است قرار گیرند. [۷] هر چند مدت این آرامش کوتاه است. [۸]

 

منبع:اسلام کوئست


[۱] نمایه شماره ۱۸۱۹ (سایت: ۱۸۸۲)، جواب تفصیلی و اجمالی، با اندکی تلخیص (به قدر مورد نیاز با موضوع).

[۲] . التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج‏۱۳، ص: ۶۵.

[۳] . التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ، حسن مصطفوی ، ج ۶ ، ص ۹۲ ، بنگاه ترجمه و نشرکتاب، تهران ، ۱۳۶۰ .

[۴] . تفسیر نمونه ، ج ۱۶ ، ص ۳۹۱ و ۳۹۲ ، حضرت آیه الله ناصر مکارم شیرازی ، انتشارات دارالکتب الاسلامیه ، ۱۳۶۳.

[۵] نمایه شماره ۲۰۳۳ (سایت: ۲۰۸۳).

[۶] نمایه شماره ۳۴۷ (سایت: ۳۵۳).

[۷] . انتخاب همسر، ( با استفاده از صفحات اولیه این کتاب )، استاد ابراهیم امینی ، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهاردهم ، ۱۳۸۶.

[۸] . سایت پایگاه حوزه ، پرسش و پاسخ ، سؤال : آیا نکاح موقت اهداف ازدواج را تأمین می کند؟